Dekret presidenta republiky ze dne 28. února 1942 o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky ze dne 28. února 1942 o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí
Autor: president republiky
Původní znění: 6/1942 Úř. věst. čsl.[red 1]
Zdroj: lexdata.cz
Účinnost od: 26. října 1940
Licence: PD CZ
republikováno 1945[red 2]
Dekret presidenta republiky

ze dne 28. února 1942
o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti
k zachování zákona v řízení před polními soudy

u československé armády v zahraničí


K návrhu vlády ustanovuji:


§ 1.

Po dobu platnosti polního řízení podle článku 1, § 1 dekretu presidenta republiky ze dne 26. října 1940 o československých polních soudech č. 5 Úředního věstníku československého přísluší vrchnímu polnímu prokurátorovi práva generálního vojenského prokurátora, uvedená v § 376 a následujících vojenského trestního řádu (zmateční stížnost k zachování zákona).

§ 2.

V téže době přísluší vrchnímu polnímu prokurátorovi práva vyhrazená generálnímu vojenskému prokurátorovi v řízení o obnovu trestního řízení podle § 386 a následujících vojenského trestního řádu a o mimořádnou obnovu trestníh o řízení podle § 401 vojenského trestního řádu.

§ 3.

O stížnostech podaných podle § 1 proti rozsudkům, usnesením a postupu polních soudů I. stolice, jakož i o návrzích na obnovu trestního řízení podle § 2, rozhoduje vrchní polní soud, jemuž v tomto řízení přísluší práva nejvyššího vojenského soudu ( § 482 vojenského trestního řádu), v pětičlenném senátu, doplňovaném podle potřeby soudci polního soudu I. stolice.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 26. října 1940.

§ 5.

Provedením dekretu se pověřuje ministr národní obrany.


Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Zveřejněno v roč. III., č. 2 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 20. července 1942.
  2. Republikováno Vyhláškou ministra vnitra o platnosti dekretu, 150/1945 Sb.