Dekret presidenta o úpravě branné povinnosti osob povolaných,jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 83/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 10. října 1945
Licence: PD CZ
Dekret presidenta republiky
ze dne 30. září 1945
o úpravě branné povinnosti osob povolaných,
jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které konaly nebo konají služby v československé armádě v zahraničí, v 1. československé armádě na Slovensku a v partyzánských oddílech, pokud nebyly odvedeny, sluší pokládati za odvedené dnem jejich vstupu do příslušného vojenského nebo partyzánského útvaru.

§ 2.

Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které podle mobilisačních vyhlášek národních výborů nebo jiných velitelství v zemích České a Moravskoslezské byly povolány do činné služby a skutečně ji nastoupily, sluší pokládati za příslušníky branné moci dnem presentace (nastoupení činné služby) a jejich služba po dobu války se pokládá za službu válečnou ve smyslu ustanovení § 28, odst. 1, písm. b) branného zákona.

§ 3.

Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které podle mobilisační vyhlášky ministra národní obrany byly na Slovensku povolány k činné službě a skutečně ji nastoupily, sluší pokládati za odvedené podle ustanovení § 28, odst. 1, písm. c) a d) branného zákona, a to dnem presentace (nastoupením činné služby).

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
gen. Svoboda v. r.