Přeskočit na obsah

Bajky Lafonténovy/Lev chystající se k válce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Lev chystající se k válce
Autor: Jean de La Fontaine
Původní titulek: Le Lion s’en allant en guerre
Zdroj: Bajky Lafonténovy. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1875. s. 58–59.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Emil Herrmann
Licence překlad: PD old 70

Lev umínil si provésti, co už dávno v mysli uvažoval, i odbýval válečnou poradu, rozeslal posly a povolal k sobě všecka zvířata. Každé mělo dle svého spůsobu se zúčastniti, slon měl na širokém hřbetě nésti střelbu potřebnou a válčiti dle svého obyčeje; medvěd byl ustanoven k útoku, liška měla býti vyzvědačem, a opice měla nepřítele klamati válečnou lstí. „Co se osla týče,“ pravil kdosi, „ten jest hloupý, nechť domů se vrátí, a taktéž zajíc, který strachem nepřestává se třásti.“

„Nikoliv,“ odvětil král, „použiju obou, vojsko naše bez nich by bylo neúplné. Osel bude naším trubačem a strašiti bude křikem svým nepřátele, zajíc pak bude naším rychlíkem.“

Chytrý a moudrý vládce dovede použiti prospěšně i nejnepatrnějších občanů své říše.