Archiv český/Díl I/Dopis Zikmunda Lucemburského Čeňkovi z Vartemberka z 24. března 1414

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Autor: František Palacký (ed.)
Zdroj: Archiv český. Djl prwý.
Vydáno: 1840, Praha
Licence: PD old 70

Panu Čeňkovi z Wartenberka a z Weselj, neyw. purkrabj Pražskému: aby králowně Sofii na statcjch gegjch wěnnjch nátisku činiti nedopauštěl.

Z Teplice u Ferrary, 1414, 24 Mart.

Sigmund z božie milosti Římský a Uherský ec. král.

Urozený wěrný milý! Slyšíme, že někteří páni w Čechách najoswiecenější kněžnu paní Sofii, králewnu Českú, sestru naší milů, mienie a chystají sei, jie na jejím wěně mimo práwo a mimo panský nález tisknúti; jenžto nerádi slyšíme, anižbychom toho rádi dopustili, by sie jie to od koho mělo státi. Protož od tebe žádáme i prosíme, byloliby žeby jmenowanú králewnu, sestru naši milú, mimo práwo kto tisknúti, a nebo na jejiem wěně překážeti chtěl, aby podlé ní stál, a jie wěrně pro nás pomohl, aby od swého nebyla tištěna. Na tom nám zwláštní službu učiníš a ukážeš. Dán v Teplici u Ferrarii, wečer matky božie Annuntiationis, léta králowstwie našich Uherského ec. w XXVII., a Římského w štwrtém létě.

Ad mandatum D. Regis: Michael de Priest.
Urozenému Čeňkowi z Weselé
wěrnému nám zwláště milému.