Žalmy/V

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: V
Autor: Karel Hlaváček
Zdroj: HLAVÁČEK, Karel. Budu snít marně. Praha : Mladá fronta, 1998. (Květy poezie; sv. 203). ISBN 80-204-0676-X.  
Vydáno: 1934
Licence: PD old 70

Ó Pane můj silný!

Vyslyš mou nesmělou modlitbu tichou
a vzdal břehy mé pozemské bídy doširoka jak moře
a rozšiř smutnou písčinu samoty mé v beznaděj pouště
a vyvyš krátkou a smutnou noc života mého ku hvězdám
a zhlub ji do propasti,
zlaď měděné zvony mé do nejhlubších poloh,
ó milosrdný!

Stiskni jim hrdla, ať modlí se tichým a hlubokým zlekaným hlasem,
sraž tóny mé hluboko v oblasti nejnižších oktáv,
jichž hořkou vybraci vnímají jen Tvoji vyvolení,
kde chvění již sotva znatelné přestává slyšeti sluch nezasvěcenců,
a úsměvům naivním
(které by mohly snad ještě dnes kvésti)
dej jemnost a bodavost svaté své ironie.

Posvěť zášť moji smračeným čelem svým,
jež hořkost a sílu má sole,
dej mi svůj smutek, svou pokoru mi dej,
dej těžší zoufalství, opuštěnost, větší pláč, neštěstí,
tichou bolest!

Svůj hněv zapal v mé ubohé prosící ruce,
hle, prosím, zač málo mých bratří modlilo se. -