Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Svatopluk a jeho synové

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Svatopluk a jeho synové
Autor: Karel Vladislav Zap
Zdroj: BARTOŠ, František. Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. Brno: Winiker, 1883. s. 168.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Kníže Moravský Svatopluk byl silný a okolním národům hrozný; synův měl tré. Před smrtí rozděliv říši svou na tři díly, každému synu po jednom odevzdal, nejstaršího velikým knížetem ustanovil, ostatní pak dva jeho vládě podřídil. Aby se však mezi sebou jeden od druhého neodtrhovali, napomenul jich tímto příkladem: Dal sobě tři pruty přinésti, a spolu je svázav, podal prvorozenému, aby je zlámal; což když on učiniti nemohl, dal druhému do ruky a potom i třetímu. I rozvázav ty pruty a rozděliv je po jednom mezi ně, kázal, aby je po sobě lámali, což oni i snadno vykonali. Když se to stalo, vzav z této příležitosti příklad, takto jich napomínaje mluvil: „Zůstanete-li v lásce a svornosti spojeni, nikdy vás nepřátelé vaši nepřemohou, aniž do zajetí odvedou; pakli skrze různice, cti a panování žádosť knížetství na tři částky rozdělíte, prvního bratra poslouchati nechtějíce, i jeden od druhého pronásledováni i od sousedních národů dokonce potřeni budete.“

Bohužel synové tito rady otcovy neuposlechli, a sváry mezi nimi panujícími říše Velkomoravská vzala záhubu.