Ústavní dekret presidenta o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 137/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 26.prosince 1945
Licence: PD CZ
zrušen 1.srpna 1950
Dekret presidenta republiky
ze dne 27. října 1945
o zjištění osob, které byly považovány
za státně nespolehlivé, v době revoluční.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Zjištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, úřady nebo orgány republiky i mimo případy zákonem dovolené nebo prodloužení jich zatímního zajištění (vazby) přes dobu přípustnou podle zákona se prohlašuje za zákonné. Osoby tyto nemají z důvodu tohoto svého zajištění nebo prodloužení zatímního zajištění přes dobu přípustnou podle zákona nárok na náhradu škody.

§ 2.

Zajištění (zatímním zajištěním) ve smyslu tohoto dekretu a jiných zákonných ustanovení nelze rozuměti soustředění cizích státních příslušníků, provedené příslušným úřadem na určitých místech k účelům jich pozdějšího odsunu. Takovéto soustředění lze prováděti bez jakéhokoliv omezení.

§ 3.

Tento dekret platí jen o případech zajištění nebo prodloužení zatímního zajištění (vazby) přes dobu přípustnou podle zákona, ke kterým došlo před nabytím účinnosti tohoto dekretu.

§ 4.

Po dobu platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, prodlužuje se lhůta, stanovená v § 3 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle § § 107, 112 a 116 ústavní listiny), na osm dnů.

§ 5.

Tento dekret nabývá účinnosti 30. dnem po vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej ministři spravedlnosti a vnitra.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.
Dr. Stránský v. r.