Úplná nauka o harmonii/Přirozené tóniny

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přirozené tónině durové bude v melodii podkladem durová stupnice, v harmonisaci durové akordy. Přirozené mollové tónině bude v melodii podkladem mollová stupnice a v harmonisaci mollové akordy. Postavíme-li na všech tónech stupnice durové nebo mollové kvintakordy, obdržíme tři durové, tři mollové a jeden zmenšený kvintakord.


\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver"} {
 \time 7/1
 <c' e' g'>1^"I"_"T"
 <d' f' a'>^"II"
 <e' g' b'>^"III"
 <f' a' c''>^"IV"_"S"
 <g' b' d''>^"V"_"D"
 <a' c'' e''>^"VI"
 <b' d'' f''>^"VII"
 \bar "||"
 <a c' e'>^"I"_"°T"
 <b d' f'>^"II"
 <c' e' g'>^"III"
 <d' f' a'>^"IV"_"°S"
 <e' g' b'>^"V"_"°D"
 <f' a' c''>^"VI"
 <g' b' d''>^"VII"
 \bar "||"
}

V durové tónině jsou durové akordy na I., IV. a V. stupni, t. j. T, S a D, ostatní na II., III. a VI. stupni jsou mollovými akordy, na VII. zmenšený.

Má-li tudíž býti zachován čistý charakter durový, bude nutno v harmonisaci používati jen T, S a D.

V mollové tónině jsou mollové akordy opětně jen na I., IV. a V. stupni, t. j. °T, °S a °D, kdežto na III., VI. a VII. stupni jsou akordy durové a na II. stupni zmenšený.

V čisté mollové tónině bude tudíž možno použiti opět jen °T, °S a °D, chceme-li zachovati čistý charakter mollový.

Melodický a harmonický materiál pro přirozené čisté tóniny durové a mollové bude tudíž:


\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver"} {
 \time 16/1
 <c' e' g'>1^"C dur"_"T"
 d'4
 e'4
 <f' a' c''>1_"S"
 <g' b' d''>1_"D"
 a'4
 b'4
 \bar "||"
 <a c' e'>1^"a moll"_"°T"
 b4
 c'4
 <d' f' a'>1_"°S"
 <e' g' b'>1_"°D"
 f'4
 g'4
 a'4
 \bar "||"
}

Tyto tři základní akordy obsahují všechny tóny stupnice a dostačí proto k harmonisaci melodie, jíž je podkladem přirozená stupnice.

Úkol 1. a) Vypracujme písemně vzorce ve všech tóninách durových a mollových podle nahoře uvedeného příkladu.

b) Naučme se rychle nalězti v každé tónině T, S a D.

c) Určeme, jakou funkci a ve kterých tóninách má daný kvintakord durový nebo mollový.