Te Deum laudamus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Přejít na: navigace, hledání
Údaje o textu
Titulek: Te Deum laudamus
Autor: neznámý, autorství připisováno svatému Ambrožovi
Zdroj: HELLER, Ferdinand. Písně kostelní ke katolickým službám Božím na školách středních a ústavech učitelských. Praha: vlastním nákladem, 1881. s. 117–119.
Licence: PD old 70
Překlad: neuveden, upravil Ferdinand Heller
Licence překlad: PD old 100
logo Wikipedie Te Deum laudamus

Bože, vroucně velebí
Tvůj lid Tebe, svého otce,
se svatými na nebi,
čest Ti pěje přehluboce.
Sláva Tvoje veliká
všechny tvory proniká.

Veškeří vždy andělé,
serafi a cherubové,
zpívají Ti vesele
na nebesích písně nové.
Zní jich prozpěv rozňatý:
Svatý, svatý, Pán svatý.

Pane, žehnej nás, lid svůj,
jenž dědictví Tvé činíme,
spravuj nás a opatruj
a veď nás po cestě přímé,
ať po života běhu
dojdem slávy Tvé břehu.